Nacogdoches community observes National Vietnam War Veterans Day

Nacogdoches community observes National Vietnam War Veterans Day