WATCH: Carthage's Kai Horton to Montrell Hatton

WATCH: Carthage's Kai Horton to Montrell Hatton